Korzyści jakie niesie dekarbonizacja przemysłu?

Korzyści jakie niesie dekarbonizacja przemysłu?

Dowiedz się wszystkiego o trigeneracji.

W wyniku rozwoju przemysłu nastąpiło gwałtowne zwiększenie zapotrzebowania na energię konieczną do napędzania procesów produkcyjnych. Duże zużycie energii, a także poczucie jej marnowania na licznych etapach produkcyjnych sprawia, że firmy poszukują pionierskich rozwiązań, które zarówno zmniejszą wydatki poniesione na działalność, jak i przyczynią się do zminimalizowania niepożądanego ich wpływu na ekosystem.

Kogeneracja, trigeneracja, energia z odzysku – o dekarbonizacji przemysłu

Dekarbonizacja przemysłu to działanie, które dąży do wzmocnienia autonomii energetycznej zakładów produkcyjnych za sprawą wdrażanie rozwiązań umożliwiających sprawniejsze użycie zasobów energetycznych, głównie poprzez zwiększenie udziału elektryfikacji czy zredukowanie wykorzystania węgla i gazu. Osiągnąć te cele można za pomocą innowacyjnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na pozyskiwaniu w ramach jednego procesu technologicznego ciepła i energii elektrycznej, lub trigeneracja, gdzie prócz energii i ciepła w trakcie pojedynczego procesu technologicznego wytwarzane jest dodatkowo zimno.

W wielu obszarach przemysłu możliwe jest także użycie energii z odzysku, to znaczy “czystej energii”. To energia, która jest generowana podczas procesów produkcyjnych i która najczęściej bywa po prostu uwalniana, a co za tym idzie – bezmyślnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tej energii i powtórne jej wykorzystanie daje z biegiem czasu spore oszczędności, jak również skutkuje zredukowaniem emisji CO2 przez zakład produkcyjny.

Z jakiego powodu dekarbonizacja przemysłu jest istotna?

W dobie powszechnego zrozumienia szkodliwego oddziaływania człowieka na otoczenie, a także wiedzy, iż ropa i gaz za kilka dekad się skończą, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem, bo jest zabezpieczeniem jej rozkwitu w kolejnych dekadach. Przekierowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odzyskanej i odnawialnej to jedyna metoda do zapewnienia zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Naturalnie, wdrożenie tego typu rozwiązań wymaga poniesienia sporych kosztów, jednak w ostatecznym rozrachunku zysk jaki one dają, zupełnie je kompensują. Oszczędności związane z obniżeniem kosztów kupna energii już po kilku latach są w stanie zwrócić nakłady finansowe poniesione na taką innowację. Natomiast zredukowanie śladu węglowego przemysłu i jego negatywnego wpływu na środowisko to już wartość bezcenna dla każdego z nas.

Dane kontaktowe:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10

Post Author: