Automatyczna windykacja należności – poznaj skuteczne rozwiązanie

Automatyczna windykacja należności – poznaj skuteczne rozwiązanie

Jeżeli ciekawi Cię pełna oferta taniej windykacji, skieruj się na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Jest sporo różnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonane zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy oferują usługi dla biznesu, ale i podmioty z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Windykacja – działania, mające na celu ściągnięcie zaległości

Wierzyciel starć się dojść niespłaconych należności poprzez windykację długu. Chociaż określenie to większości ludzi negatywnie się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w ramach którego prowadzi się w stosunku do dłużnika różne czynności dopuszczone w aktualnych aktach prawnych. Czynności te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. O ile ta strategia dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli firma obsługuje kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wysyła taką samą liczbę paragonów i faktur, prawdopodobieństwo, że jakiś procent opłat nie zostanie uiszczony w wyznaczonym terminie zdecydowanie się zwiększa. W organizacji całej procedury związanego z księgowaniem faktur pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje też modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – notyfikacje o terminie wpłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto rozliczeniowe wpłynął przelew od kontrahenta, ale w razie potwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, inicjuje ona procedurę upominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący Flobo może przygotować własne scenariusze działań podejmowanych wobec nie płacących kontrahentów, określając m.in. odstęp czasu między wiadomościami z upomnieniem. Informacja o zbliżającym się terminie przelewu za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych klientów, którzy w minionym kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli upomnienia nie przyniosą skutków, dalszymi krokami automatycznej windykacji podejmowanymi przez robota Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 €, a później zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, jeżeli wymienione powyżej działania nie będą skuteczne, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza czas przeznaczany na monitorowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie skutkuje także istotną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Post Author: