Twoi klienci biznesowi spóźniają się z opłatami? Wypróbuj generator not księgowych

Twoi klienci biznesowi spóźniają się z opłatami? Wypróbuj generator not księgowych

Użyj generator not księgowych 40 euro na https://flobo.io/generator-not/.

Każdy przedsiębiorca wcześniej czy później styka się z kontrahentami, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w określonym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to duży problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 roku w przypadku wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania spóźnionym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 100 lub 70 euro.

Kiedy przedsiębiorca ma prawo wystawić notę księgową na 40 (lub więcej) euro?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednakże nie przekraczającym 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 roku może natomiast wystawić notę na kwotę 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na 100 euro. Co najważniejsze, notę księgową można wystawić dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w płatności, na dodatek bez wymogu wcześniejszego przypomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednakże zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zepsuje budowanych częstokroć przez wiele lat dobrych stosunków biznesowych. Przecież opóźnienie w przelaniu należności może być kwestią zwykłego przeoczenia czy krótkotrwałych problemów finansowych dłużnika, a nie jego rozmyślnym zabiegiem. Z tej też przyczyny, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Dowiedz się gdzie znaleźć generator not księgowych na 40 euro

W chwili, kiedy wierzyciel po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro prawo mówi o nocie w walucie euro. Informacje o tym wyszczególniono w przytoczonym wyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się na bazie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycielom polecamy wypróbowanie generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie przez Flobo – polskie narzędzie automatyzujące obsługę należności w firmach, które posiada również innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Post Author: