Badania operatorów wózków widłowych i innych maszyn

Badania operatorów wózków widłowych i innych maszyn

Więcej informacji o badaniach operatorów Bielsko Biała na http://www.badaniabielsko.pl

Do pracy w wielu zawodach wymagane są odpowiednie predyspozycje psychofizyczne. By sprawdzić, czy dana osoba je posiada, wykonuje się specjalistyczne badania. By je wykonać, należy wybrać się do przychodni psychologicznej, a na ich przebieg w dużym stopniu wpływa rodzaj zawodu, w jakim chce pracować badany. Inne testy przeprowadzane są wobec sędziów, inne zaś dla operatorów suwnic lub wózków widłowych. Jak nietrudno stwierdzić, te ostatnie badania są wykonywane znacznie częściej. Warto zatem powiedzieć parę zdań na temat tego, jak one przebiegają, jakie akty prawne regulują ich charakter i jakie zdolności są w ich trakcie najważniejsze.

Prawo a badania operatorów

Częstotliwość i specyfikę badań operatorów wózków podnośnikowych i pozostałych pojazdów wykorzystywanych w fabrykach reguluje załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów powinny być przeprowadzane co trzy albo cztery lata, oprócz badanych po 50 roku życia – ci mają obowiązek do wykonywania testów co dwa lata. Powinniśmy jednak nie zapominać, iż przebieg badań może być zmieniony, jeżeli przeprowadzający je specjalista uzna, że niezbędne są dodatkowe testy albo poszczególne części są w danym wypadku niepotrzebne.

Badania operatorów – na co się przygotować?

Początkowym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, mające zwykle postać papierowego testu, a także test sprawdzający inteligencję. Następnie przeprowadzane są badania na refleks, opierające się zwykle na wciśnięciu właściwego guzika po zaświeceniu się diody oraz sprawdzeniu, czy badany jest w stanie odpowiednio prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również testy zdolności postrzegania odległości oraz wzorku – te ostatnie najczęściej przeprowadzane są w ciemni oraz z wykorzystaniem stereometru.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Post Author: