Badania psychologiczne kierowców – jakich zawodów dotyczą?

Badania psychologiczne kierowców – jakich zawodów dotyczą?

Dowiedz się więcej o badaniach psychologicznych kierowców Bielsko Biała na www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/

Prawo zobowiązuje niektórych kierowców do zrobienia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się tego typu testom. Są one niezbędne dla kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów. Można stwierdzić więc, iż są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców konieczność ta może dotyczyć jedynie w sytuacji, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez właściwe organa – czyli np. przez Policję – po spowodowaniu poważnej kolizji.
Celem badań jest zbadanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być spowodowane na przykład przez brak koncentracji czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem odpowiedniej aparatury. W toku badań ważny jest wiek kierowcy, bo sprawdzane zdolności obniżają się wraz z wiekiem, a więc konieczne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o ważność testów, to badania kierowców najczęściej robi się co pięć lat, ale jeśli mają więcej niż 60 lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, zmuszeni są wykonywać badania każdego roku.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Post Author: