Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Szukasz więcej wiadomości dotyczących cennika tłumaczeń z języka rosyjskiego? Wejdź na tlumaczalnia.pl/ceny/

Wraz z otwarciem się naszego kraju na rynki z całego świata wzrósł popyt na usługi translatorskie. Codziennie polskie biura tłumaczeń sporządzają mnóstwo zwykłych i poświadczonych przekładów na mniej lub bardziej znane języki, zarówno na zlecenie osób prywatnych, jak i najrozmaitszych firm.

Pomimo, że online łatwo znaleźć darmowe narzędzia oferujące translację, nadal nie dorównają one zawodowym tłumaczom, bowiem skorzystanie z ich wiedzy jest często obligatoryjne, przykładowo gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy orientacyjnie oszacować cenę tłumaczenia. Co wobec tego wpływa na koszt przekładu?

Termin wykonania, język, poziom skomplikowania tłumaczenia – to ma wpływ na finalną cenę usługi

Ostateczną cenę przekładu tekstu determinują następujące czynniki:
1. Język, na który lub z którego pragniemy przełożyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (włoski, hiszpański) albo germańskich (niemiecki, szwedzki) będzie z pewnością tańszy niż translacja z mniej modnych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (koreańskiego, japońskiego) bądź słowiańskich (między innymi ukraińskiego, bułgarskiego, rosyjskiego).
2. Kierunek przekładu. Translacja z innego języka na język polski jest zwyczajowo o kilkanaście procent tańsza aniżeli tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
3. Stopień trudności tłumaczenia albo tematyka dokumentu. Translacja prac akademickich, dokumentów handlowych czy podręczników medycznych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla konkretnej branży, ale również odpowiednią wiedzę, by właściwie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy translacji niewybaczalnych błędów.
4. Termin realizacji tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, gdy potrzebujemy czegoś “na wczoraj” musimy szykować portfel na wyższy koszt.

Przekład zwykły a uwierzytelniony

Należy wspomnieć, że przekład różnego typu dokumentów jak np. akt urodzenia albo dokumenty szkolne (zaświadczenie uczestnictwa w kursie, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, w którym zaznacza czy przekład wykonany był z odpisu, kopii lub oryginału, a także nadaje mu niepowtarzalny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli zazwyczaj posiadają stały cennik za translację najpopularniejszych dokumentów oraz świadectw, z kolei w razie potrzeby wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu poświadczonym – 1125 znaków.

Dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Post Author: