Jakie testy obejmują badania psychologiczne kierowców?

Jakie testy obejmują badania psychologiczne kierowców?

Jeżeli chcesz zamówić badania kierowców Bielsko, wejdź na www.testybielsko.pl

Badania psychologiczne mają bardzo szerokie zastosowanie. To nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale również poznania cech psychologicznych jednostki, które wymagane są do pełnienia określonych zawodów. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Ci, którzy mają obowiązek wykonać badania psychotechniczne, nierzadko mocno się ich obawiają. Tymczasem okazuje się, że naprawdę nie należy się bać. Całość badań składa się z wywiadu psychologicznego, testów inteligencji, testów osobowościowych i testów aparaturowych, które pozwalają określić między innymi szybkość reakcji. Testy badające inteligencję mają za cel ocenić zdolności umysłowe jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe badają cechy osobowości. Uwzględniają między innymi psychotyzm, intro- oraz ekstrawersję i neurotyzm. W przypadku testów aparaturowych psycholog wykorzystuje stereometr, miernik czasu reakcji, wirometr, aparat krzyżowy i ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego wcześniejszego przygotowania. Kierowcy, którzy muszą nosić okulary, powinni tylko pamiętać, by wziąć je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek je wykonać?

Badania kierowców obejmują między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C+E, C, D1+E, D1, D i D+E. Przejść muszą je również osoby, które chciałyby wykonywać zawód instruktora i egzaminatora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów kierowców taksówek oraz na operatorów wózków widłowych. Powinno się dodać, że poddać muszą się im również ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy jako konsekwencję prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Ważność takich badań jest różna w zależności od kategorii osób, które je przechodzą. I tak na przykład w przypadku kierowców planujących odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie samochodu po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Wystarczy poddać się im jedynie raz.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Post Author: