Kto musi wykonywać badania wysokościowe?

Kto musi wykonywać badania wysokościowe?

Chcesz zlecić badania wysokościowe Bielsko Biała? Kliknij tutaj.

Za pracę na wysokości uznaje się pracę wykonywaną na wysokości powyżej 3 metrów nad podłogą bądź gruntem. Dotyczy to zatem prac głównie budowlanych, ale także pracowników prac remontowo–budowlanych, elektryków oraz osoby reprezentujące wiele innych dziedzin działalności. Na czym polegają takie badania?

Zakres badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo iż zgodnie z przepisami BHP powinna odbywać się z uwzględnieniem właściwych zabezpieczeń, nie należy do bezpiecznych, dlatego badania wysokościowe mają na celu niedopuszczenie do jej wykonywania osób, dla których może być niebezpieczna. Pracy takiej nie mogą wykonywać osoby mające zawroty głowy, uskarżające się na zaburzenia równowagi bądź mające problemy ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi zatem pełna diagnostyka z zakresu okulistyki, laryngologii (co ma związek z błędnikiem i równowagą) i neurologii. Badania wykonuje się poddając badanego prostym testom przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń. W trakcie badań można również zdiagnozować problemy do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do pracy na wysokości, poddanie się im jest więc szczególnie ważne. Nie należy martwić się, iż konieczne będzie poświęcenie na te badania wiele czasu, gdyż jest możliwość wykonania wszystkich testów nawet w jeden dzień.

Badania wysokościowe – termin ważności?

Badania wysokościowe należy wykonać przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie oznacza to, że wystarczy wykonać je tylko raz. Pamiętając, iż podczas pełnienia obowiązków stan zdrowia może się pogorszyć, a także, iż taki jest obowiązek nakazany przez prawo, badaniom tego rodzaju należy poddawać się co 2-3 lata. Pracownicy, którzy przekroczyły pięćdziesiąt lat, muszą natomiast poddawać się im rokrocznie.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Post Author: