Masz problemy z awansem? Czas na sesje z doradcą zawodowym!

Masz problemy z awansem? Czas na sesje z doradcą zawodowym!

Zgłoś się po poradę do coacha psychologa na https://janklusak.pl

Sektor zatrudnienia w XXI wieku wymaga notorycznego dopasowywania się do jego bieżących wymagań, a jednocześnie jest bardzo konkurencyjny. Skutkiem tego tak ważny jest nie tylko rozwój osobisty pojedynczego pracownika, ale także wydajna organizacja pracy całych zespołów pracowników w firmach. W takich działaniach warto wesprzeć się wiedzą jakimi dysponuje doradca zawodowy.

Doradca zawodowy – pomoc dla menedżerów i prezesów firm

Wykwalifikowany coach kariery służy pomocą w rozszerzeniu zakresu umiejętności danej osoby, przygotowuje ją na następujące zmiany i przyszłe wyzwania zawodowe. Sprawia to, że może ona znacznie szybciej nabywać nowe kwalifikacje, co owocuje lepszymi wynikami w pracy, ale także otwiera szersze perspektywy kariery. Coach ogniskuje swoją uwagę na ambicjach i celach klienta, dlatego sesje coachingowe każdorazowo są spersonalizowane, ukierunkowane na wykonanie uzgodnionych zadań. Kto chętnie korzysta z sesji coachingowych? To z reguły dyrektorzy oraz prezesi firm, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje w obszarze zarządzania i organizacji pracy.

Jak przebiega praca z coachem biznesu?

Podłożem przynoszącej pozytywne rezultaty pracy z doradcą zawodowym, jest szczegółowe poznanie klienta. Z tej przyczyny inicjujące spotkanie z coachem koncentruje się na dokładnym ustaleniu oczekiwań oraz ambicji klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, doświadczenia, najboleśniejszych porażek oraz najważniejszych zwycięstw zawodowych. Pozwala to ustalić, czy najlepszą drogą rozwoju będzie coaching czy doradztwo oraz uzgodnić ilość i częstotliwość sesji niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych wyników. Pierwsze spotkanie nie musi odbywać się z doradcą zawodowym oko w oko – można nawiązać kontakt przez telefon bądź internet. Po przeprowadzeniu uzgodnionej ilości spotkań coach przygotowuje podsumowanie całego procesu. Wyszczególnia w nim, które postanowienia zostały osiągnięte, a także czy potrzebna jest dalsza praca.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]

Post Author: