Opróżnianie strychów – możesz to zlecić fachowcom

Opróżnianie strychów – możesz to zlecić fachowcom

Niektóre śmieci nie mogą znaleźć się w typowym pojemniku na odpady komunalne. Przyczyny tych regulacji bywają różne – czasem odpady są zwyczajnie za duże, innym razem nie jest to zgodne z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi. Jak poradzić sobie z tymi problematycznymi odpadami? Możemy odwieźć je do okolicznego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a krócej – do PSZOKU-u. We wszystkich gminach powinien funkcjonować co najmniej jeden PSZOK, chociaż w największych miejscowościach możemy czasem wybrać jeden z kilku punktów. To jednak rozwiązanie przydatne jest tylko dla osób, które mają dużą ilość niewykorzystanego czasu oraz własny samochód sporą ilością niewykorzystanego czasu i własnym autem. Reszta najlepiej zrobi, decydując się na wypożyczenie kontenera na śmieci.

Renowacje oraz sprzątanie strychów – dlaczego warto wypożyczyć kontener?

Nietypowe odpady wytwarzane są w trakcie różnorodnego rodzaju robót. Zazwyczaj są to przebudowa budynków i – chodzi zwłaszcza o pokaźne wolumeny gruzu, ale też pudeł po materiałach budowlanych. Wypożyczenie kontenera okaże się również świetnym wyjściem, jeżeli zamierzamy opróżnić strych – w takim przypadku zgromadzimy w nim wszystkie zalegające od dawna zepsute urządzenia, zbutwiałe meble i sprzęty. Porządkowanie strychów czy roboty budowlane będą znacznie łatwiejsze, jeżeli z okna domu do kontenera podłączymy specjalny zsyp, który pozwoli bezpiecznie przetransportować odpady bez konieczności wielokrotnego wchodzenia i schodzenia ze schodów.

Komu powierzyć kontenerowy wywóz odpadów i sprzątanie strychów oraz piwnic?

Kontenerowy wywóz różnorodnych odpadów, ale również sprzątanie strychów, to usługi świadczone między innymi przez firmę DPR. W ich ramach zaopatruje się klienta w kontener o pożądanej kubaturze, który ten w czasie określonym w umowie może wypełnić odpadami remontowymi bądź zalegającymi meblami. Pojemnik jest potem odbierany z posesji, a nagromadzone śmieci przekazywane są do punktu, w którym będą legalnie przetworzone zgodnie z aktualnymi przepisami.

Post Author: