Prywatny detektyw – zawodowiec z państwową licencją

Prywatny detektyw – zawodowiec z państwową licencją

Usługi prywatnych detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Decydujemy się na na skorzystanie z ich oferty nie tylko w wypadku problemów rodzinnych. Ich usługi okazują się przydatne także dla pracodawców – umożliwiają np. zweryfikowanie czy pracownik korzystający z L-4 faktycznie nie jest w stanie pracować albo czy informacje podane przez niego w CV są prawdziwe. Warto więc dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje winien mieć detektyw i w rozwiązaniu jakich zagadnień może być pomocny.

Detektyw – konieczna jest licencja

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę detektywa. Aby legalnie wykonywać ten zawód, trzeba dysponować odpowiednią licencją wydawaną po zdaniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, iż osoby podchodzące do testu muszą też spełnić uprzednio wskazane wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta miejskiego lub powiatowego Policji oraz obywatelstwa jednego z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. Wymogiem jest także bycie osobą niekaraną, a w przypadku byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, osoby starające się o licencję prywatnego detektywa muszą mieć ukończone 21 lat.

Kiedy zwrócić się o pomoc detektywa?

Większość zleceń, które realizują detektywi dotyczy wszelkiego typu kwestii rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zgłosić się m.in. gdy mamy podejrzenie, iż nasz towarzysz życia jest niewierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic dziecka odpowiednio sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam także ustalić rzeczywistą wysokość zarobków byłego małżonka, co bywa bardzo przydatne w przypadku spraw o ustalenie wysokości alimentów.

Post Author: