Sposób na bezpieczeństwo, czyli ochrona osób i mienia

Sposób na bezpieczeństwo, czyli ochrona osób i mienia

Na http://bit.ly/2yi1jAp zlecisz ochronę osób i mienia.

Form zabezpieczania mienia oraz osób jest całe mnóstwo. Wśród nich znajduje się zatrudnienie agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji na ogół decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw oraz urzędy. Przybywa również osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów chcą chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na wsparcie agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy podczas, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale też w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe drzwi i okna. Można także zakupić instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia znacząco utrudnią przestępcom dostanie się do środka budynku. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale także klientom czy zatrudnionym w nich pracownikom, można zagwarantować, decydując się na skorzystanie z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć bardzo różne obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany budynek stałym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które miały miejsce w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników powinien każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na nadzór swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mają prawo do skorzystania z ulg w płaceniu składek na PFRON. Zniżka ta może wynieść nawet 65%. W efekcie w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Dane kontaktowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]

Post Author: