Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego – oferta tłumacza przysięgłego

Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego – oferta tłumacza przysięgłego

Sprawdź tłumacz przysięgły rosyjski Kraków na tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/

Ubiegłe lata to okres przypływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest pośród nich Rosjan oraz Ukraińców. To sprawia, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa też duży odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są niezbędne do rozpoczęcia studiów lub pracy w naszym kraju.

W jakich przypadkach niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do translacji wszelkiego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Ukrainy, Rosji, Kazachstanu czy Białorusi. Należą do nich m.in. świadectwa maturalne i ukończenia szkół, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, prawa jazdy oraz dowody osobiste, jak również akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy rejestracji pojazdów.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. Z tej przyczyny, aby pracować w tym zawodzie, należy uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zdać państwowy egzamin, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Post Author: